logo

Again again again

Özgür Mesut Adıgüzel şefimin liderliğindeki bütün mutfak görevlileri ama öncelikle Baki ve Fatih şefim,olmayanı yaratırlar sizin için ,dostlarımız biliriz hepsini.

Konaklama tarihi: Temmuz 2017

Comments are closed.